• پژوهشگر مهمان

پژوهشکده فرهنگ پژوهی به منظور فراهم آوردن فرصتهای جدی برای توسعه مهارتهای پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی برنامه پذیرش پژوهشگر مهمان را اجرا می کند.
•  حوزه های قابل قبول برای پذیرش پژوهشگران مهمان، مطالعه میان رشته ای با محوریت فرهنگ شامل حوزه هایی چون:
 سیاستگذاری فرهنگی، مدیریت فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی، جامعه شناسی فرهنگ، دیپلماسی  عمومی، فرهنگ سیاسی، مطالعات فرهنگ عمومی، اقتصاد و فرهنگ، روانشناسی بین فرهنگی، حقوق شهروندی، مطالعات تعلیم و تربیت، مطالعات هویت و قومیت، ارزیابی تاثیر اجتماعی- سیاسی سیاستگذاری ها و....است.
•  باز زمانی قابل قبول برای پذیرش پژوهشگر مهمان حداقل سه ماه و حداکثر یک ساله است دوره پذیرش متناسب با فرصت تحصیلی دانشجو و الزامات حوزه مطالعاتی تعین می شود.
•  پژوهشگر مهمان می تواند به صورت پاره وقت (15 ساعت در هفته) یا تمام وقت (30 ساعت در هفته) از امکانات فیزیکی و فرصت های پژوهشی پژوهشکده استفاده کند.
•  پژوهشگران مهمان بایستی در پیشبرد یک برنامه مشخص پژوهشکده تحت نظر یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه مشارکت کنند. این موضوع می تواند به پیشنهاد پژوهشگر و تائید استاد پژوهشکده نهایی شود.
•  درصورت احراز توانمندی های لازم امکان مشارکت پژوهشگران مهمان در طرح های پژوهشی تقاضا محور پژوهشکده فراهم خواهد شد. بدیهی است متناسب با فعالیت، علاوه برحقوق معنوی، حقوق مادی پژوهشگران نیز در چارچوب ضوابط دانشگاه تأمین خواهد شد.

*برای ثبت نام، لطفا شیوه نامه همکاری را با دقت مطالعه فرمایید و فرم ثبت‌نام الکترونیکی را بصورت کامل تکمیل نمایید.*