• طرح‌های پژوهشی
فهرست طرح های پژوهشی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
عنوان پژوهش

پژوهشگر کارفرما سال 
رصد وضعيت و مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور دکتر آرمان امیر دانشگاه علامه طباطبائی 1397
ارزیابی  و نظارت بر برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌­المللی قرآن کریم
دکتر حامد دهقانان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1397
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران دکتر احمد غیاثوند معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 1396
واکنش مردم شهر تهران نسبت به فیلتر شدن تلگرام دکتر احمد غیاثوند مرکز افکارسنجی دانشگاه علامه طباطبائی 1396
نیازسنجی آموزشی و مهارتی در حیطه کسب و کار دانشجویان علامه طباطبائی دکتر حسین عبدالهی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 1396
ارزیابی کیفی همایش خانواده و دانشگاه دکتر سبحان یحیایی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 1396
کارگاه تربیت مربی - کارگاه اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان دکتر حسین غلامی‌دون دادگستری جمهوری اسلامی ایران 1396
طراحی و اجرای نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان دکتر حسین غلامی‌دون دادگستری جمهوری اسلامی ایران 1396
هویت ملی از منظرحضرت ایت الله خامنه ای   دکتر عباسعلی رهبر موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی 1396
سنجش نگرش­ها و ارزش­های شهروندان کابل دکتر احمد غیاثوند مشترک با موسسه تحصیلات عالی گوهرشاد 1395
روند تغییرات فرهنگی شهر تهران
آقای دکتر محمدجواد غلامرضاکاشی مرکز مطالعات شهرداری تهران 1395
مطالعه وضعیت کانونهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ادبی و علمی در فرهنگسراها و سراهای محلات و شناسایی راهکارهای تقویت آنها
آقای دکتر فائز دین پرست مرکز مطالعات شهرداری تهران 1394
راهنمای نگارش مقالات علمی (براساس چند مقاله شاخص و تاثیر گذار در حوزه علوم انسانی)
آقای دکتر حمید رضا رحمانی زاده دهکردی دانشگاه علامه طباطبائی
آیین نامۀ وظایف اعضای هیأت علمی پژوهشی و نحوه همکاری اعضای هیأت علمی آموزشی با مراکز پژوهشی
آقای دکتر ابوالفضل دلاوری دانشگاه علامه طباطبائی 1392
طرح بازنگری دروس علوم انسانی
آقای دکتر علیرضا صادقی دانشگاه علامه طباطبائی 1391
ارزشیابی عملکرد آموزشی و شناسایی عوامل موثر بر آن در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای دکتر حسین عبداللهی دانشگاه علامه طباطبائی 1390
درآمدی بر شبکه های اجتماعی، قدرت نرم و تولید اجتماعی ایده

آقای دکتر حمید رضا رحمانی زاده دهکردی

آقای دکتر ابوالفضل دلاوری

دانشگاه علامه طباطبائی 1390
فساد سیاسی در ایران به روایت اسناد(1375-1300)
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی 1390
مفهوم بندی کارآمدی دولت
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی 1389
بررسی مشکلات و راهکارهای بهبود دوره های دکتری در ایران
آقای دکتر ابوالفضل دلاوری دانشگاه علامه طباطبائی 1389
چارچوب مفهومی تاریخ سیاسی (ایران)
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی 1388
شکاف های اجتماعی در اسراییل
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی 1383
درآمدی بر فرهنگ سیاسی
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی
تعیین اصول و تدوین سیاست های کلی فعالیت های مکمل و فوق برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران

آقای دکتر حسین اسکندری

آقای دکتر علیرضا صادقی

دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تحول فناوری و باز تعریف جایگاه علوم انسانی، طراحی برنامه ای برای ارتقاء نقش علوم انسانی در توسعه نظام دانش و فناوری درایران
آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
رابطه نهادی دانشگاه با دولت جمهوری اسلامی ایران (1389- 1357)

آقای دکتر ابوالفضل دلاوری

آقای دکتر احمد گل محمدی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شاخص های روشی و تحلیل برای نگارش مقالات پژوهشی باترجمه، بررسی و آنالیز دومقاله پژوهشی جهانی...
آقای دکتر حمید رضا رحمانی زاده دهکردی دانشگاه علامه طباطبائی