• معرفی

اهداف

 • کمک به ترویج نگرش‌های بین‏ رشته‏‌ای و ارتقاء مطالعات و تحقیقات بین رشته‌ای به منظور شناسایی و شناساندن مطالعات میان‏ رشته‏ ای در حوزۀ فرهنگ
 • کمک به تقویت پیوند کارآمد بین رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی در حوزه‌های فرهنگی و یافتن روش‌های جدید
 • فراهم آوردن زمینۀ مناسب تحقیق مرتبط با رشته‏ های مختلف علوم انسانی در حوزۀ میان فرهنگی و تربیت پژوهشگران چند رشته‏ ای بطور همزمان
 • بسترسازی، اشاعه و تولیت تعاملات بین ‏رشته‏ های مختلف روان‏شناسی میان فرهنگی
 • مطالعات میان رشته‌ای جهت ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی و تلاش برای شناخت ابعاد آن
 • راه‏ اندازی رشته‏ های میان‏ رشته‏ ای مسأله‏ محور، تقاضا محور و پاسخگو به نیاز جامعه و دولت
 • کمک به ارتقاء تعاملات و تحقیقات میان رشته‌ای در قلمرو فرهنگ سیاسی و حقوق فرهنگی
 • تقویت مبانی تبیینی و روش ‏شناسی مطالعات میان‏ رشته ‏ای حوزۀ تطبیقی فرهنگ
 • فرهنگ سازی در عرصه مطالعات و تحقیقات میان رشته‌ای و تلاش برای رسیدن به زبان مشترک بین رشته‌های مختلف علوم انسانی برای اشاعه فرهنگی

زمینه‌های فعالیت:

 • عوامل بروز پدیده‏ هایی مانند خانواده
 • امنیت،
 • هویت،
 • حقوق شهروندی،
 • توسعۀ فرهنگی،
 • ناهنجاری‏ های اجتماعی،
 • مهندسی فرهنگی،
 • بومی سازی،
 • مطالعات فرهنگی و چند فرهنگی

 

امتیازدهی