اخبار

اخبار روز

شب هرات

برنامه فرهنگی

مدرسه روش تحقیق علامه طباطبایی

دوره پنجم- بهمن‌ماه 98

کارگاه روش تحقیق در روزنامه نگاری

ویژه اعضای مدیوتیک افغانستان

کارگاه سه‌روزهٔ دورکیم‌شناسی

همکاری مشترک دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در ولایت هرات

رویدادها

شب هرات

برنامه فرهنگی

مدرسه روش تحقیق علامه طباطبایی

دوره پنجم- بهمن‌ماه 98

کارگاه روش تحقیق در روزنامه نگاری

ویژه اعضای مدیوتیک افغانستان

کارگاه سه‌روزهٔ دورکیم‌شناسی

همکاری مشترک دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در ولایت هرات

دسترسی