• آموزش


ویژه هفته پژوهش 1396

کارگاه

مدرس

زمان

ساعت

 اصول و فنون مذاکره

دکتر حمید حکیم

یکشنبه19 آذر

9-12

روش تحقیق کیفی دلفی در مطالعات علوم انسانی

دکتر گودرز علی بخشی

یکشنبه 19 آذر

14-17

بایسته­ های پژوهش و پروپوزال ­نویسی

دکتر سید ابراهیم سرپرست­ سادات

دوشنبه 20 آذر

10-12

13-15

مهارت­های تدوین مقاله علمی- پژوهشی

دکتر حسین عبداللهی

 دکتر حمیدرضا رحمانی­ زاده دهکردی

شنبه 25 آذر

13-17

محل برگزاری کارگاه‌ها: پژوهشکده فرهنگ پژوهی

تاریخ درج خبر: 1396/09/12  -  تعداد بازدید: 1057


خروج