اخبار

اخبار روز

نشست سرمایه اجتماعی در زمانه تحریم و تورم

سرمایه اجتماعی در زمانه تحریم و تورم

نشست بررسی روابط فرهنگی ایران و روسیه

نشست بررسی روابط فرهنگی ایران و روسیه

اکران مستند اکسدوس

نشست علمی- تخصصی

مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

The research school of Allameh Tabatabai

رویدادها

نشست«حقوق شهروندی و حاکمیت قانون»

نشست«حقوق شهروندی و حاکمیت قانون»

سخنرانی

دکتر مرتضی مردیها- دکتر علی عابدی رنانی

ویژه هفته پژوهش 1396

کارگاه های پژوهشی

نشست «افغانستان: سرزمینی برای همکاری‌های منطقه‌ای»

پژوهشکده فرهنگ‌پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می‌نماید.

نشست تأملی در نظام قضایی جمهوری اسلامی افغانستان

نشست تأملی در نظام قضایی جمهوری اسلامی افغانستان

همایش «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان»

همایش «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان»

دسترسی