• نشست‌ها
  • سمینار«کتب چاپ شده در انتشارات زلاتااوست»

پژهشکده فرهنگ‌پژوهی با هدف توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی سمینار یکروزه استادان زبان و ادبیات روسی را با محوریت کتب انتشارات زلاتائوست به عنوان ناشر تخصصی کتب آموزشی زبان روسی برگزار کرد. این سمینار یک روزه در تاریخ 18 اردیبهشت ماه همزمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور نمایندگانی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد اسلامی و همراهی استانیسلاو گالوبیف - مدیر عامل انتشارات زلاتائوست و آنا گالوبیوا – سردبیر آن انتشارات تشکیل شد. همچنین در این سمینار دانشگاه علامه طباطبائی میزبان نماینده انستیتو دولتی زبان روسی آ.س.پوشکین، مارینا بیلابارُداوا بود.

نشست مذکور در چهار بخش تخصصی

  1. استفاده از ادبیات روسی در آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی در کتاب های آموزشی "زلاتائوست"
  2. ابزار جدید آموزش و فراگیری زبان روسی در پرتال یادگیری به زبان روسی
  3. آزمون تست زبان روسی به عنوان زبان خارجی و انتشارات "زلاتائوست"
  4. کتاب های آموزشی "زلاتائوست" در برنامه آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی

به زبان آموزان ایرانی  برگزار گردید.

سخنرانان پنل نخست دکتر جان اله کرمی مطهر - تمام استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی، دکتر آبتین گلکار – استادیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مهناز نوروزی – استادیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه علامه طباطبائی بودند؛ سخنرانی پنل دوم را مارینا بیلابارُدُوا از انستیتو دولتی زبان روسی پوشکین عهده دار بودند؛ در پنل سوم با موضوع آزمون تست زبان روسی به عنوان زبان خارجی و انتشارات "زلاتائوست" دکتر مریم شفقی – استادیار زبان روسی دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر محسن شجاعی – استادیار زبان روسی دانشگاه آزاد اسلامی سخنرانی نمودند. در پنل آخر نیز دکتر سعیده دست آموز – استادیار زبان روسی دانشگاه الزهرا با موضوع آموزش زبان روسی به ایرانیان بر پایه کتاب های آموزشی منتشره در انتشارات زلاتائوست سخنرانی کردند. محور سخنرانی استادان در چهار پنل برگزار شده آثار آموزشی منتشره در انتشارات زلاتائوست قرار داشت. در هر چهار پنل استانیسلاو گالوبیف - مدیر عامل انتشارات زلاتائوست و آنا گالوبیوا – سرویراستار آن انتشارات سخنرانان را در موضوع سخنرانی ها همراهی نمودند. در بخش پایانی نشست پرسش و پاسخ آزاد در مورد راهکارهای آموزش زبان روسی به ویژه در ایران با مدیران زلاتائوست انجام شد.