• نشست‌ها
  • سواد چندفرهنگی مردم ایران، اقوام و فرهنگ‌های ایران

سواد چندفرهنگی مردم ایران، اقوام و فرهنگ‌های ایران (ضرورت سیاست‌گذاری)

این نشست در روز شنبه مورخ 8/9/93 با سخنرانی جناب آقای دکتر علیرضا صادقی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی یونسی (مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی)، جناب آقای دکتر ابوتراب طالبی، جناب آقای دکتر محمدحسین پناهی و جناب آقای دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی (اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی) برگزار گردید.

در این نشست آقای دکتر صادقی به طرح موضوعاتی همچون فرهنگ، چندفرهنگی، سواد چندفرهنگی، اهمیت پرداختن به موضوع چندفرهنگی و پیامدهای عدم توجه به این موضوع و به تبع آن سواد چندفرهنگی و پیشنهادهای سیاستی (سیاست گذاری) را مطرح کرده و در نهایت ناقدین محترم به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه موضوع پرداخته و جلسه با پرسش و پاسخ به پایان رسید.