بررسی لایحه نظام جامع رسانه ها

این نشست در روز یکشنبه مورخ 9/9/93 با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد شریف و با حضور جناب آقای دکتر حسین انتظامی (معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، جناب آقای دکتر علیرضا عالی پناه (معاون سابق قوه قضائیه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) و جناب آقای دکتر فرقانی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی) روز نهم آذرماه برگزار گردید.

سخنران و اعضای پنل در این نشست به بیان دیدگاه های خود در زمینه پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه ها پرداخته و دیدگاه های خود را در جهت بهبود این لایحه ارائه نمودند.