• نشست‌ها
  • آسیب‌شناسی نظام آموزش عالی در ایران

آسیب‌شناسی نظام آموزش عالی در ایران

این نشست در روز دوشنبه مورخ 10/9/93 با سخنرانی جناب آقای احمد گل محمدی و با حضور سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی (رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی)، جناب آقای دکتر عباس عباس‌پور و جناب آقای دکتر محمدعلی نعمتی (اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)  برگزار گردید.

جناب آقای دکتر گل محمدی ابتدا به تبیین علوم انسانی و اجتماعی به عنوان معتبرترین دانش برای بقا و ارتقای زندگی پرداخته و سپس به طرح موضوعات ذیل به عنوان آسیب‌های اساسی نظام آموزش عالی در ایران پرداختند:

  1. دخالت فزاینده دولت در دانشگاه برای تولید و انتشار «علم» دولت‌پسندانه
  2. سلطه فزاینده «علم نما» در فرایند دخالت دولت
  3. کاهش فزاینده پایبندی‌های روش شناختی و اختلال فزاینده در فرایند تولید و انتشار علم
  4. اختلال در فرایند تولید و انتشار علم و اختلال کارکردی فزاینده نهاد آموزش عالی
  5. اهمیت یافتن معیارهای عملکردی به جای کارکردی

 در نهایت ناقدین محترم ناقدین محترم به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه موضوع پرداخته و جلسه با پرسش و پاسخ و بیان دیدگاه‌های حضار محترم به پایان رسید.