• ارتباط با ما
دفتر ریاست: 44737643
دورنما: 44737643


تهران، انتهای غربی اتوبان شهید همت، دهکده‌‏المپیک، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، ساختمان علوم ارتباطات، طبقه دوم غربی، پژوهشکده فرهنگ پژوهی.