اصول روش تحقیق و پروپوزال نویسی 

دفاع اثربخش از پایان نامه و رساله

آموزش مقاله نویسی ISI

آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی

آموزش نرم افزار Word پیشرفته برای تدوین پایان نامه و رساله