عنوان کارگاه مدرس مکان
جستجوی پیشرفته در اینترنت دکتر حمیدرضا رحمانی­زاده دهکردی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
آشنایی با روش های تحقیق(­کمی، کیفی، آمیخته) دکتر مرتضی طاهری پژوهشکده فرهنگ پژوهی
شیوه­های استناد به منابع علمی(رفرنس نویسی) آقای محمود خسروجردی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
آینده پژوهی دکتر حسین سلیمی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
روش پروپوزال نویسی دکتر ابوالفضل دلاوری پژوهشکده فرهنگ پژوهی
آمار استنباطی دکتر جلیل یونسی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
روش تحلیل محتوا دکتر احمد گل محمدی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
مدل های ریاضی تصمیم گیری در مدیریت دکتر محسن ایمانی پور پژوهشکده فرهنگ پژوهی
ترجمه تخصصی علوم سیاسی دکتر احمد گل محمدی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
ترجمه تخصصی ادبیات دکتر پریز قادر پژوهشکده فرهنگ پژوهی
ترجمه تخصصی علوم تربیتی دکتر حمید رحیمیان پژوهشکده فرهنگ پژوهی
ترجمه تخصصی مدیریت دکتر مهدی ابراهیمی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
ترجمه تخصصی اقتصاد دکتر صالح لطفی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
مقاله نویسی دکتر علیرضا صادقی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
مهارت های تدوین گزارش پژوهشی دکتر عباس عباس پور پژوهشکده فرهنگ پژوهی
مهارت­های برگزاری موثر جلسات دفاع از پایان نامه­ها دکتر حسین عبداللهی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
واگفته­ها و ناگفته­ها از فرایند پژوهش دکتر علی دلاور پژوهشکده فرهنگ پژوهی
فن ترجمه متون انگلیسی حوزه علوم تربیتی و روانشناسی دکتر محمد نعمتی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
پروپوزال نویسی دکتر علیرضا صادقی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
نحوه نگارش گزارش تحقیق دکتر عباس عباس پور پژوهشکده فرهنگ پژوهی
مقاله نویسی دکتر حمیدرضا رحمانی­زاده دهکردی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
نگارش مقالات انگلیسی(ISI) آقای محمود خسروجردی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
فن ترجمه متون علوم سیاسی و اجتماعی دکتر احمد گل محمدی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
فنون ترجمه متون عربی دکتر قادر پریز پژوهشکده فرهنگ پژوهی