• ریاست پژوهشکده
نام و نام خانوادگی: فائزدین‏‌پرست

مدرک تحصیلی: دکترای علوم سیاسی

ایمیل: ---

شماره تماس: 44737643

ریاست پژوهشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی