اخبار

اخبار روز

سخنرانی

دکتر مرتضی مردیها- دکتر علی عابدی رنانی

ویژه هفته پژوهش (رایگان)

کارگاه های پژوهشی

دوره سوم

مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

دوره چهارم

ویژه استادان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی افغانستان

پژوهشگر مهمان

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

رویدادها

نشست «افغانستان: سرزمینی برای همکاری‌های منطقه‌ای»

پژوهشکده فرهنگ‌پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می‌نماید.

نشست تأملی در نظام قضایی جمهوری اسلامی افغانستان

نشست تأملی در نظام قضایی جمهوری اسلامی افغانستان

همایش «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان»

همایش «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان»

پژوهش
.

دسترسی