• آموزش


نشست «افغانستان: سرزمینی برای همکاری‌های منطقه‌ای»

پژوهشکده فرهنگ‌پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

نشست«افغانستان: سرزمینی برای همکاری‌های منطقه‌ای» را برگزار می‌نماید.

دوشنبه 27 شهریورماه 1396، ساعت 18-14، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تاریخ درج خبر: 1396/06/25  -  ساعت درج خبر: ١٧:٣٩  -  شماره خبر: ٤١٥٠  -  تعداد بازدید: 696


خروج