اخبار

اخبار روز

پژوهشگر مهمان

پژوهشگر مهمان

نشست «افغانستان: سرزمینی برای همکاری‌های منطقه‌ای»

پژوهشکده فرهنگ‌پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می‌نماید.

نشست تأملی در نظام قضایی جمهوری اسلامی افغانستان

نشست تأملی در نظام قضایی جمهوری اسلامی افغانستان

رویدادها

نشست «افغانستان: سرزمینی برای همکاری‌های منطقه‌ای»

پژوهشکده فرهنگ‌پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می‌نماید.

نشست تأملی در نظام قضایی جمهوری اسلامی افغانستان

نشست تأملی در نظام قضایی جمهوری اسلامی افغانستان

همایش «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان»

همایش «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان»

پژوهش
.

دسترسی